Marka Tescili Nedir

Marka Tescili Nedir

Marka Tescili Nedir

Bir işletmenin mallarını ya da hizmetlerini diğer işletmenin mallarından ya da hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan her türlü işarete MARKA denir. Sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler yayınlanabilen, çoğaltılabilen her türlü işareti içerir.

MARKA HAKKI

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine göre tescil edilmesi ile ifade edilir. Tescilli bir marka, başkasına devredilebilir, miras yoluyla intikal edilebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin edilebilir, teminat olarak gösterilebilir.