Patent Tescili Nedir

Patent Nedir

  • Yenilik içeren,
  • Tekniğin bilinen durumunu aşan,
  • Sanayiye uygulanabilir olan,

Buluş sahiplerine devlet tarafından verilen buluş sahiplik belgesidir. Bunun yanında patentler bilginin paylaşılmasını da sağlayan belgelerdir.

Patent Hakkı

551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Hükümlerine göre tescil edilmesi ile ifade edilir. Tescilli bir patent, başkasına
devredilebilir, miras yoluyla intikal edilebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir,
rehin edilebilir, teminat olarak gösterilebilir.