Tasarım Tescili Nasıl Alınır

Tasarım Tescili Nasıl Alınır

Tasarımların yasal olarak korunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen koruma şartlarına sahip olması gerekir.

YENİLİK

Bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir.

AYIRTEDİCİ

Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile başvuru veya rüçhan tarihinden önce kamuya sunulmuş olan herhangi bir tasarımın yarattığı izlenim arasında belirgin bir farklılık olması anlamındadır.